EVALUAREA RISCURILOR
PROTECTIA SI SECURITATEA MUNCII - PSI
Untitled 1

Prevenirea si stingerea incendiilor – PSI

 

Pachetul de servicii oferit cuprinde urmatoarele activitati :

  • Intocmirea Regulamentului de ordine interioara cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor;
  • Efectuarea instructajului si intocmirea fiselor individuale de instructaj referitoare la  prevenirea si stingerea incendiilor;
  • Fisa postului privind modul de insusire si respectare a masurilor referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor;
  • Instructiuni specifice fiecarui loc de munca cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor;
  • Intocmirea planului de evacuare / actiune in caz de incendiu / forta majora;
  • Intocmirea planului de interventie conform legislatiei in vigoare;
  • Asistenta pe timpul controlului organelor abilitate pe linie de PSI;